In Persona Nowoczesne zarządzanie

Szkolenia mogą nadal być ciekawe i efektywne. Trzeba tylko wysiłku, by usłyszeć potrzeby uczestników i postarać się je spełnić. Oni nie chcą tego, co już wiele razy widzieli, ale zaciekawią się - o ile zobaczą coś naprawdę ważnego dla siebie.
link Co nowego w szkoleniach?

Szkolenia Menedżerskie

Szkolenia menedżerskie

Choć szkolenia to chyba najbardziej tradycyjna forma edukacji pracowników, to jednocześnie ciągle są jedną z najczęściej wybieranych metod rozwoju w wielu organizacjach. Udział w szkoleniu pozwala spotkać trenera-eksperta oraz inne osoby, które są zainteresowane rozwojem tych samych lub podobnych kompetencji. Dobre szkolenie pozwala szybciej niż szkolenie e-learningowe lub samodzielna lektura wzbogacić wiedzę oraz daje możliwość ćwiczenia nowozdobytych umiejętności w grupie. Żadna inna forma pracy nie łączy w sobie możliwości nauki i praktykowania jej od razu, z innymi, w bezpiecznych warunkach.

Dlatego też słysząc coraz liczniejsze krytyczne głosy, co do klasycznej postaci szkoleń, nie rezygnujemy z ich prowadzenia. Wyzwaniem dla nas jest takie ich przygotowanie, by uczestnicy czuli sens udziału w nich, bez wrażenia, że wszystko już widzieli, słyszeli lub znają. Ma być inspirująco i ciekawie.

Co proponujemy menedżerom?

...menedżerowie często mają za sobą wiele godzin spędzonych na salach szkoleniowych - ale i tak nadal nie potrafią przekładać zdobytej tam wiedzy na praktykę i konkretne działania...

Na naszych szkoleniach ma być ciekawie, inspirująco i ma być dużo odniesień do praktyki. Proponujemy pakiet szkoleń przeznaczonych dla menedżerów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w zarządzaniu zespołami (istniejącymi w strukturze organizacji lub powołanymi na potrzeby projektów).

Tematyka szkoleń znajduje odniesienie w tym, co dziś stanowi główne zadania stawiane kadrze menedżerskiej przez Zarządy i właścicieli firm. Są to przede przede wszystkim zadania związane z koordynacją pracy podwładnych, zapewnieniem sprawności operacyjnej zespołów i osiąganiem założonych wyników. Szkolimy menedżerów, by rzeczywiście potrafili działać. Szczególnej uwadze polecamy szkolenia: Zarządzanie zespołem, Przywództwo, Zarządzanie zmianami, Rozwiązywanie konfliktów, Budowanie zespołu i Coaching menedżerski.

Zapraszamy na szkolenia wszystkich menedżerów, którzy zaczynają zarządzać jak i tych, którzy napotykają w swej pracy trudności, z którymi nie mogą dać sobie samodzielnie rady.

Szkolenia - Efektywność indywidualna

Efektywność indywidualna - szkolenia

Dla tych wszystkich, którzy chcą się rozwijać (w wielu kierunkach), podnosić swe kompetencje, by efektywniej działać i czuć, że własny potencjał wykorzystywany jest w danej chwili maksymalnie mamy pakiet szkoleń dotyczących efektywności indywidualnej.

...kiedyś wykonywanie codziennych obowiązków było łatwiejsze, świat bardziej uporządkowany; dziś nie ma zasad, które nie mogłyby być zakwestionowane w jednej chwili, a przyszłość coraz szybciej staje się przeszłością; musimy zatem być lepiej przygotowani do radzenia sobie w tym pędzie, gdzie nawet zatrzymanie jest wyzwaniem...

Dlaczego rozwój?

Zmiana zawsze budziła niepokój, ale dziś to wrażenie jeszcze się potęguje. Rozwój nie jest już tylko czymś, co ma być pewnym osiągnięciem i inwestycją. Dziś rozwój jest bardziej szalupą ratunkową, która ma zapewnić przetrwanie i przygotować do wyzwań, przekraczania kolejnych granic, bo to że trzeba będzie im sprostać, to pewne.

Każdy kto chce się rozwijać musi najpierw zobaczyć, co chce zrobić i gdzie w rozwoju dotrzeć. Jest pewien zestaw w miarę uniwersalnych obszarów do rozwoju, które oferujemy: Efektywność osobista i zarządzanie sobą (w czasie), Kreatywność, Negocjacje, Komunikowanie się, Asertywność, Obsługa klienta, Sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań.