In Persona Nowoczesne zarządzanie

Doradztwo jest taką dziedziną, gdzie warto tworzyć długotrwałe relacje i je pielęgnować. Jeśli trzeba korzystać ze spojrzenia kogoś z zewnątrz organizacji to o wiele lepiej dzieje się, gdy to osoba znająca organizację, ale niezależna od niej.
link Więcej

Dlaczego systemy ocen nie są efektywne?

Systemy oceny

Systemy ocen będą działać, jeśli będą postrzegane jako sposób na poprawę kompetencji, wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad - a nie działanie systemu represji wymierzone przeciw pracownikowi.

Dobrze zapowiedziany i dobrze wytłumaczony pracownikom system pod względem celu, przejrzystości, sposobów wdrożenia efektów rozmów może być sposobem na dialog - słowo niestety zbyt często usuwane ze słownika zespołów i organizacji.

Po dokonaniu argumentacji po co w ogóle wprowadzamy nowy system należy go wdrożyć ucząc ludzi, w jaki sposób wypełniać arkusze, jak robić to obiektywnie, bez strachu, że podane informacje zostaną użyte przeciw osobie, która ich udziela. Nie s.a. to obawy bez uzasadnienia - mimo, że każdy specjalista HR wie, że tak nie powinno się działać, to wiedza ta niekoniecznie musi być równie ważna i traktowana zgodnie z etyką w przypadku kadry menedżerskiej. Ciągle, mimo stopniowego oswajania się z obecnością systemów oceny pracownicy i kadra menedżerska podchodzą do nich z dużą nieufnością, częściowo z winy menedżerów i pracowników działów kadr, którzy nie pokazują pracownikom w wystarczającym stopniu korzyści z poddania się ocenie i przekazania przełożonemu, organizacji informacji nie tylko na temat swojej subiektywnej oceny poziomu kompetencji i funkcjonowania w niej, ale także potrzeb rozwojowych i oczekiwań wobec organizacji. To czy zostaną one zauważone, omówione i spełnione w jakimś stopniu możliwym dla organizacji kształtować będzie zaufanie i identyfikację z firmą. Jeśli między kolejnymi ocenami okresowymi pracownik nie odczuje żadnej zmiany - będzie traktował wypełnienie arkusza oceny jako jeden z wielu korporacyjnych obowiązków, całkowicie niepotrzebnych. To właśnie w taki sposób najłatwiej spowodować zniechęcenia do własnej firmy, szefa, współpracowników.