In Persona Nowoczesne zarządzanie

System ocen okresowych jest metodą pozwalającą na odejście od operacyjności i popatrzenie na pracownika i organizację przez pryzmat kompetencji. To też okazja, by omówić swe potrzeby oraz zweryfikować wzajemne oczekiwania.

Systemy ocen okresowych

Systemy ocen okresowych

Metodologia projektowania systemów okresowej oceny pracy opiera się zwykle na określeniu roli tych kompetencji zawodowych, które mają dominujący wpływ na osiąganie celów strategicznych firmy, takich jak: realizacja założonych celów biznesowych, proaktywność pracowników, budowanie klimatu współpracy w zespołach, sprawna komunikacja pionowa i pozioma oraz zaangażowanie menedżerów liniowych w realizację planów.

System ocen okresowych pracowników powinien obejmować ocenę kompetencji kluczowych i specyficznych oraz realizację celów (zarządzanie przez cele, MBO). W klasycznej wersji system ocen okresowych obejmuje ocenę przełożonego oraz samoocenę. Może on zostać dodatkowo wzbogacony o oceny współpracowników i klientów wewnętrznych (a nawet klientów zewnętrznych), wtedy mówimy o ocenie 360°, co oznacza, że uwzględniamy w ocenie pracy wiele perspektyw lub źródeł oceny.

Systemy ocen okresowych

Ocena okresowa umożliwia określenie mocnych i słabych stron pracowników w zakresie kompetencji kluczowych i specyficznych dla pełnionych przez nich funkcji (z uwzględnieniem opisu stanowiska), zwiększenie wglądu w prezentowany styl pracy oraz możliwość skonfrontowania oceny uzyskanej z innego źródła, czy innych źródeł, z samooceną. Wnioski z oceny pracownika powinny być wykorzystywane przy planowaniu kariery zawodowej przez jego menedżera, a także częstą praktyką jest powiązanie systemu ocen z systemem premiowania.