In Persona Nowoczesne zarządzanie

Polityka

Zgodnie z obowiązującymi standardami sieciowymi dbamy o prywatność użytkowników naszej strony - ten dokument określa sposoby i zakres gromadzenia danych osobowych.

Dane osobowe

Przeglądając strony każdy użytkownik może cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań odbiorców. W niektórych przypadkach, aby uzyskać dostęp do usług lub umożliwić kontakt z firmą In Persona odbiorca może zostać poproszony o podanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Za każdym razem odbiorca ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy nie; wysłanie danych za pośrednictwem formularza oznacza zgodę na podanie swych danych osobowych, by możliwy był kontakt z odbiorcą.

Pliki Cookies

Pliki cookies nie są używane do identyfikacji odwiedzin na stronie. Jeśli odbiorca nie chce używać cookies może wyłączyć w swojej przeglądarce ich obsługę; po ich wyłączeniu strona będzie działała tak jak dotychczas.

Wysyłanie danych osobowych

Wysyłanie danych osobowych odbywa się przy wykorzystywaniu skryptu na stronie formularzy, nie jest używane szyfrowanie przesyłanych danych przez kanał SSL.

Wykorzystanie danych osobowych

Otrzymane od odbiorców dane osobowe wykorzystywane są jedynie do kontaktu z odbiorcą (kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną). Przesłane dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Dostęp, usunięcie i zmiana danych osobowych

Odbiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu do swoich danych, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z bazy. Usunięcie danych będzie dokonane po otrzymaniu od odbiorcy zgłoszenia takiego żądania za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej na adres: inpersona@gazeta.pl

Polityka Prywatności