In Persona Nowoczesne zarządzanie

Doradztwo jest taką dziedziną, gdzie warto tworzyć długotrwałe relacje i je pielęgnować. Jeśli trzeba korzystać ze spojrzenia kogoś z zewnątrz organizacji to o wiele lepiej dzieje się, gdy to osoba znająca organizację, ale niezależna od niej
link Więcej

Jak ograniczać koszty zwolnień?

Outplacement

Outplacement jest działaniem, na które stać najbogatsze firmy. Szczególnie, gdy zwalniają one większa liczbę zatrudnionych pracowników podjęcie próby znalezienia im nowego zatrudnienia jest ważnym zachowaniem. Buduje lepszy wizerunek pracodawcy, zmniejsza napięcia u osób, które pozostaję w firmie oraz jest dowodem na to, że rozstanie z pracownikiem też może być okazją do sprawdzenia wydolności działań działu personalnego.

Outplacement polegać ma na zapoznaniu pracowników, którzy odchodzą w ramach programu dobrowolnych odejść lub są zwalniani z pracy w ramach zwolnień grupowych z bieżącą sytuacją na rynku pracy, wyposażyć ich w dokumenty aplikacyjne (pomoc w ich przygotowaniu) oraz wskazać kierunki poszukiwania nowego zatrudnienia. W ramach działań programu outplacementu jego uczestnicy mogą brać udział w zajęciach grupowych i indywidualnych (spotkania z doradcą zawodowym), oraz uzyskać pomoc w przekwalifikowaniu się (np. finansowanie kursów zawodowych i szkoleń) lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Outplaceement

Proces outplacementu jest trudny zwłaszcza dla pracowników 45+ i tych, którzy mają niszowe zawody, wykorzystywane przede wszystkim w firmie macierzystej - a rzadko spotykane w innych zakładach pracy. Obecna recesja dodatkowo komplikuje możliwości znalezienia pracy czy rozwinięcia własnych działań związanych ze zbudowaniem swego stanowiska pracy.

Dobrze przeprowadzony outplacement poprawia klimat wewnątrz organizacji często przechodzącej równolegle przez proces gwałtownych zmian oraz pozwala na poprawienie wizerunku w oczach opinii publicznej, wśród pracodawców i kandydatów do pracy; warto pamiętać, że klienci często podejmują też decyzję o korzystaniu z usług danej firmy słuchając i zbierając z rynku wiele wiadomości na jej temat, więc takie wydarzenie jak zwolnienia grupowe nie pozostaną niezauważone i mogą wtórnie odbić się na decyzjach zakupowych. Działania pomocowe w ramach programu outplacementu nie są więc jedynie chęcią pokazania pro-pracowniczej postawy działu personalnego, a mają dla organizacji bardziej praktyczny wymiar w postaci ograniczania w ten sposób kosztów zwolnień w przestrzeni mniej oczywistej i trudnej do zmierzenia.