In Persona Nowoczesne zarządzanie

Szkolenia mogą być nadal skutecznym środkiem rozwoju. Trzeba tylko wysiłku, by usłyszeć czego rzeczywiście potrzebują uczestnicy i postarać się im to dać. Oni nie chcą tego, co już wiele razy widzieli.
link Co nowego w szkoleniach?

Kreatywność i działania twórcze w biznesie

Kreatywność

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów i menedżerów pracujących w zespołach, gdzie wykonywanie zadań łączy się z działaniami twórczymi, polegającymi na poszerzaniu możliwości rozwiązywania problemów metodami konwencjonalnymi, tam gdzie łamanie schematów, szukanie nowych dróg jest podstawą działania. Uczestnicy poznają zasady budzenia umysłu do działań twórczych, docierania do potencjału i unikania przedwczesnej krytyki wypracowanych rozwiązań. Szkolenie ma pokazać, że coś tak nieokreślonego jak działania twórcze mogą zostać poddane kontroli i facylitacji, by działać na rzecz działań biznesowych.

...są takie obszary zadań, gdzie bez obudzenia twórczego działania nie osiągnie się sukcesu; z drugiej strony - nie jest możliwe wydanie polecenia bycia twórczym; dlatego warto rozwijać umiejętność POMAGANIA w docieraniu do twórczego potencjału...

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że każdy może być kreatywny w swych działaniach, a praca nad potencjałem kreatywności pracowników wpływa na sukces firmy przez wzmocnienie współpracy w zespole, podnoszenie jakości realizowanych zadań i zmniejszanie oporu przed przełamywaniem rutynowych zachowań. W wielu działaniach biznesowych powinno być miejsce dla działań twórczych, kreatywności, gdyż tylko wyjście poza dotychczasowe ramy działania pozwala na powstanie nowych usług, produktów, czy też sposobów poradzenia sobie z problemami.

Zespoły i jednostki niepotrafiące działać twórczo, trzymające się kurczowo znanych rozwiązań mogłyby działać na niekorzyść organizacji, która podlega ciągłym zmianom, działa w zmiennym otoczeniu. Dlatego też udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na rozwijanie inwencji twórczej, doskonalenie umiejętności poszukiwania pomysłów, zwiększenie innowacji i chęci tworzenia usprawnień na wielu polach działań biznesowych.

Szkolenie oparte jest na pracy warsztatowej z wykorzystaniem treningu kreatywnego myślenia oraz narzędzi i metod inspirujących do twórczej pracy zespołowej. Każdy uczestnik będzie mógł poznać swoje możliwości w przełamywaniu rutynowych sposobów rozwiązywania problemów.

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Twórcze myślenie i kreatywność w biznesie.
 • Proces kreatywnego myślenia - myślenie innowacyjne.
 • Bariery w stosowaniu kreatywnego myślenia - co blokuje innowacyjność?.
 • Korzyści z innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Co chciałbym zmienić, usprawnić w swojej pracy? - generowanie problemów, które mogłyby być rozwiązane w kreatywny sposób.
  2. Techniki ułatwiające kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów.
 • Płynność myślenia i skojarzeń - metoda skojarzeń liniowych, metoda skojarzeń na bazie gwiazdy.
 • Metoda semantyczna.
 • Metoda losowa.
 • Wykorzystanie analogii sennej.
 • Antyteza i analogia.
 • Burza mózgów.
 • Ćwiczenia - opracowanie kreatywnych rozwiązań własnych problemów biznesowych.

Dzień 2

  3. Kreatywność w zespole - jak pracować kreatywnie nad rozwiązywaniem problemów.
 • Problem i jego przyczyny, ocena stanu obecnego.
 • Generowanie pomysłów pomagających rozwiązać problem lub poszerzyć perspektywę patrzenia na stan obecny.
 • Wybór i ocena najlepszego rozwiązania.
 • Zagrożenia dla kreatywności w grupie - dynamika grupy, konflikty, grupowe myślenie, cechy charakteru ograniczające kreatywność.
  4. Techniki twórczego rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia
 • Twórcza dedukcja (tworzenie sylogizmów w procesie kreatywnej twórczości).
 • Sztafeta myślowa (metoda rozwijania pomysłów ściśle ze sobą powiązanych).
 • Poszukiwanie określeń za pomocą symbolu.
 • Zalety wad.
 • Modyfikowanie produktu i pomysłu (praktyczne stosowanie zasady parafrazy w projekcie).
 • Aktywne słuchanie.
  5. Symulacja biznesowa - twórcze rozwiązanie problemu zespołu X.
  6. Podsumowanie szkolenia - plan działań rozwojowych związanych z wdrożeniem umiejętności poznanych na szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Liczba uczestników: 8-15 osób

Koszt udziału w szkoleniu: 750 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i catering.

Terminy szkolenia ustalone będą po zebraniu grupy. Prosimy wysłać zgłoszenie przez Formularz Zgłoszenia