In Persona Nowoczesne zarządzanie

Szkolenia mogą być nadal skutecznym środkiem rozwoju. Trzeba tylko wysiłku, by usłyszeć czego rzeczywiście potrzebują uczestnicy i postarać się im to dać. Oni nie chcą tego, co już wiele razy widzieli.
link Co nowego w szkoleniach?

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów

Szkolenia przeznaczone dla menedżerów, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności zarządzania w sytuacji pojawiających się trudności i konfliktu. Bardzo duża zmienność, jaka charakteryzuje współczesny biznes nieuchronnie prowadzi do częstszego niż kiedyś powstawania różnego rodzaju napięć i konfliktów. Powstają one w relacjach interpersonalnych między członkami zespołu, między liderem a zespołem, między działami wewnątrz organizacji oraz na styku organizacja - klient lub partner biznesowy. Brak wiedzy o istocie konfliktu i sposobach radzenia sobie z konfliktami osłabia lub wydłuża proces przechodzenia przez nie, dlatego warto uzupełnić wiedzę i w praktyce przećwiczyć pracę z ludźmi przechodzącymi przez sytuację konfliktową. Ważne, by od panującego kiedyś przekonania, że należy za wszelką cenę zapobiegać i unikać konfliktów przejść do założenia, że nie da się ich uniknąć a raczej warto jak najlepiej sobie z nimi radzić.

Cele szkolenia

...konflikt powinien wreszcie przestać być postrzegany jako dowód nieudolnego zarządzania - a stać się zasobem dla lidera i zespołu...

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką konfliktu, charakterystycznymi zachowaniami jednostek i zespołów w konflikcie, oraz tym, w jaki sposób przechodzić przez konflikt, by wykorzystać go dla organizacji i ograniczyć jego koszty. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, podczas których odtwarza się sytuacje związane z uświadomieniem sobie istnienia konfliktu, jego zrozumieniem oraz rozwiązaniem/zamknięciem. bardzo ważnym elementem jest uczenie się innych niż siłowe sposobów rozwiązywania konfliktów.

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Konflikt - przyczyny, przebieg, skutki
 • Rodzaje konfliktów charakterystyczne dla biznesu.
 • Konflikt interpersonalny - relacja w diadzie.
 • Konflikt w zespole - konflikt między grupami, lider a zespół.

  2. Psychologia konfliktu
 • Fazy konfliktu - jaka jest dynamika i etapy reagowania na sytuację sporną?
 • Diagnoza źródeł konfliktu - konflikty bywają nieuniknione.
 • Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany.
 • W jakich konfliktach braliśmy udział i jak się one skończyły? - przegląd doświadczeń w radzeniu sobie z konfliktem uczestników.
  3. Mamy konflikt - diagnoza konfliktu
 • Po czym poznać, że jesteśmy w konflikcie - wskaźniki i diagnoza konfliktu.
 • Jak rozmawiać o różnicach? - komunikacja w konflikcie.
 • Rola menedżera w konflikcie - jak sobie radzić w trudnej sytuacji zarządczej?
 • Mapa konfliktu - bliski i szeroki plan, identyfikacja czynników tworzących konflikt.
 • Ćwiczenia - komunikacja na temat konfliktu, rozmowy w pracownikami/zespołem w konflikcie.
  4. Konflikt - i co dalej?
 • Jakie działania/strategie należy wdrożyć w sytuacji konfliktu? - najczęstsze działania w sytuacji konfliktu (konfrontacja, kompromis, unikanie).
 • Jakie działania mogą niepotrzebnie wyeskalować konflikt - czego nie robić w konflikcie, jeśli nie chcemy go pogłębić?
 • Menedżer i koalicje w konflikcie - jak zachować mądrą neutralność.
 • Mediacja - jeden ze sposobów zarządzenia sytuacją konfliktową.
 • Techniki wspierające radzenie sobie z konfliktem: negocjowanie, techniki komunikacyjne (parafraza, odzwierciedlanie, interpretacja)
 • Ćwiczenia - mediacje między stronami w konflikcie, wystąpienia z prezentowaniem rozwiązań i monitoring działań.

Dzień 2

  5. Symulacja - konflikt w zespole
 • Wprowadzenie w role - zasady gry, role, przygotowanie do gry.
 • Gra - Konflikt w zespole.
 • Podsumowanie gry - jakie zachowania występowały, ocena działań lidera i przywódców grup pozostających w konflikcie.
 • Podsumowanie symulacji - indywidualny plan działań podnoszących kompetencje w zarządzaniu konfliktem w zespole.
  6. Symulacje - konflikt interpersonalny
 • Ćwiczenia - symulacje rozmów z pracownikami będącymi w konflikcie.
 • Ćwiczenia - symulacje rozmów z przełożonym bądź współpracownikiem - ja w konflikcie interpersonalnym.
 • Podsumowanie symulacji - indywidualny plan działań podnoszących kompetencje w zarządzaniu konfliktem interpersonalnym.
  7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • Jakie korzyści możemy mieć z dobrego przechodzenia przez konflikty?
 • Czy zespół może nauczyć się efektywnego przechodzenia przez konflikty?
 • Jakie narzędzia feed-forward wprowadzić do zespołu, organizacji?

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
Liczba uczestników: 8-15 osób

Koszt udziału w szkoleniu: 750 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i catering.

Terminy szkolenia ustalone będą po zebraniu grupy. Prosimy wysłać zgłoszenie przez Formularz Zgłoszenia