In Persona Nowoczesne zarządzanie

Szkolenia mogą być nadal skutecznym środkiem rozwoju. Trzeba tylko wysiłku, by usłyszeć czego rzeczywiście potrzebują uczestnicy i postarać się im to dać. Oni nie chcą tego, co już wiele razy widzieli.
link Co nowego w szkoleniach?

Komunikowanie się

Komunikacja

Szkolenia przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji związanych z poprawnym komunikowaniem się. Program szkolenia sięga daleko poza prezentację podstawowych zasad związanych kanałem przepływu informacji między nadawcą i odbiorcą; uznajemy, że te podstawowe kwestie są już powszechnie znane i stawiamy sobie za cel pokazanie bardziej złożonych zależności w procesie komunikowania się. Bardzo duży nacisk zostanie położony na ćwiczenia i gry pokazujące bariery w komunikacji oraz sposoby ich pokonywania.

Cele szkolenia

...chcemy pokazać, że w obszarze komunikacji można pokazać zależności kluczowe dla efektywności zespołu, oraz że szkolenia poprawiające umiejętności komunikacyjne są nadal potrzebne w zespołach, a Ci którzy myślą, że nic więcej o komunikowaniu nie da się powiedzieć, są w błędzie...

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu komunikacji, charakterystycznymi prawami komunikacji, barierami utrudniającymi sprawną komunikację oraz sposobami na udrożnienie kanałów komunikacji. Każdy z uczestników podczas ćwiczeń doświadczy sytuacji, w których komunikowanie będzie utrudnione, by móc przejść do planowania zmian. Nadrzędnym celem szkolenia jest pokazanie, że mimo tego, iż szkolenia dotyczące sprawnego komunikowania się należą do podstawowego kanonu szkoleń to nadal można w tym obszarze pokazać zależności ważne dla sprawnego działania zespołów, by podnosić efektywność działań biznesowych, poprawiać satysfakcję z pracy oraz zapobiegać konfliktom interpersonalnym powstającym na skutek błędów komunikacyjnych.

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Komunikacja - fundamenty
 • Proces komunikacji - to co już wiemy o nadawcy, odbiorcy, treści sygnału i szumie.
 • Specyfika komunikacji w biznesie.
 • Nie da się nie komunikować - więc warto to robić dobrze, o roli menedżera w usprawnianiu komunikacji.

  2. Przecież wszystko jasne!
 • Jak formułować komunikat, by był zrozumiany nie tylko dla nadawcy?
 • Ćwiczenie - jak mówić na temat?
 • Błędy poznawcze utrudniające komunikację - Wszystko (nie) jest jasne i oczywiste.
 • W jakich konfliktach braliśmy udział i jak się one skończyły? - przegląd doświadczeń w radzeniu sobie z konfliktem uczestników.
  3. Co słychać?
 • Jak zwiększać możliwości odbioru komunikatów? - co widać, co słychać.
 • Jak dopytywać się, gdy czegoś nie rozumiemy lub nie mamy pewności czy dobrze rozumiemy treść.
 • Treść a intencje - jak docierać do tego, co naprawdę chciano nam przekazać?
 • Ćwiczenia - co naprawdę ma szansę dotrzeć do odbiorcy i zostać odkodowane?
 • Ja nic nie rozumiem! - co robić, gdy mimo prób skomunikowania się nie udaje się porozumieć?

Dzień 2

  4. Szum nie jest dobry - uczymy się "odszumiania" komunikacji
 • Najczęściej występujące bariery w komunikacji - z czego składa się "szum"?
 • Ćwiczenie - naucz się słyszeć szum.
 • Co można zrobić w zespole, by ograniczać bariery "szum" w czasie komunikowania się - warsztat.
  5. Nowe przestrzenie mojej komunikacji
 • Komunikuję się - wywieram wpływ i przekonuję do swoich racji.
 • Dobra argumentacja - o sztuce retoryki.
 • Komunikuję się sprawniej - symulacje wystąpień przed zespołem.
 • Jestem uważnym rozmówcą - ćwiczenia komunikacji 1:1.
 • Podsumowanie symulacji - indywidualny plan działań podnoszących kompetencje w komunikowaniu się.
  6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • Jakie korzyści mogę mieć, gdy poprawię swoją komunikację do innych i do zespołu?
 • Jak eliminować błędy i utrwalać dobre praktyki skutecznej komunikacji?
 • Komunikacja elektroniczna - na co uważać w codziennym posługiwaniu się pocztą elektroniczną, portalami społecznościowymi, blogami.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
Liczba uczestników: 8-15 osób

Koszt udziału w szkoleniu: 750 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i catering.

Terminy szkolenia ustalone będą po zebraniu grupy. Prosimy wysłać zgłoszenie przez Formularz Zgłoszenia