In Persona Nowoczesne zarządzanie

Czym się odróżniamy? Sprawne działanie firmy doradczej wyraża się w jakości proponowanych rozwiązań. W pracy dbamy, by rzeczywiste potrzeby firmy były należycie zaspokojone, a osoby dostarczające rozwiązań stały się wiarygodnymi doradcami.
link Więcej...

Jak działamy?

IN PERSONA - Jak działamy?

Trochę o tym, w jaki sposób chcemy działać piszemy na pierwszej stronie kwestionując to, co w działaniach innych firm nas drażni lub jest naszym zdaniem mało efektywne. Nie aspirujemy do bycia firmą podążająca w stronę korporacji, działamy niszowo i kameralnie. To sprzyja jakości merytorycznej i rzeczywistemu dostrzeżeniu problemów, jakie mają nasi klienci

Uważamy, że działanie doradcze i szkolenia szyte na miarę potrzeb uczestników nie są podobnym towarem, który może być oferowany na równi z innymi towarami i usługami. Jest tak, bo działania o których mowa dotyczą ludzi, wiążą się z ich różnorodnością i nie mogą być powtarzalne i dostarczane masowo.

Działając w mniejszych zespołach projektowych lub osobiście (łac. in persona) można zapewnić klientom pełnię uwagi i dostosowanie działań projektowych do ich potrzeb. Indywidualne podejście zmniejsza ryzyko, że działania doradcze lub szkolenie nie będzie dobrze dopasowane do oczekiwań odbiorców, a inwestycja w rozwój pracowników nie przyniesie zamierzonych efektów. Kameralność działań wiąże się też z mniejszymi kosztami usług w porównaniu do dużych firm doradczo-szkoleniowych mających rozbudowaną administrację i duże koszty stałe. Rozwiązania, jakie mogę zaproponować gwarantują bardzo korzystną relację między otrzymaną wartością a poniesionymi nakładami. Do każdego projektu powołujemy zespół projektowy, w skład którego wchodzi 3-5 osób, które odpowiadają za całość działań.

Obserwując działanie wielu firm naszych klientów zauważyliśmy, że w polskich warunkach można znaleźć klika uniwersalnych problemów, jakie w nich występują, często niezależnie od specyfiki i branży. Zaliczamy do nich problemy związane ze sprawną komunikacją, brak asertywności pracowników oraz ich nadmierną kontrolę przez przełożonych, zaniedbania w budowaniu partnerstwa i dopuszczaniu pracowników do współdecydowania o kierunkach rozwoju i sposobach, w jaki praca jest wykonywana oraz ich zbyt mały wpływ na to, jak kształtują się zespołowe relacje. Innym bardzo poważnym i dość powszechnym problemem jest chaos w zarządzaniu i działaniach operacyjnych. Wyraża się on m.in. przez niewłaściwe wykorzystywanie poczty elektronicznej do delegowania zadań, nieprecyzyjne określanie celów, niedostępność szefów i problemy w uzyskaniu wsparcia przez pracowników ze strony przełożonych, częste zmienny ustalonych wcześnie priorytetów, czy też zwyczajny bałagan i unikanie odpowiedzialności oraz niską dbałość o podnoszenie zbyt niskich kompetencji merytorycznych. Na poziomie relacji między pracownikami do negatywnych zjawisk, jakie można obserwować w zespołach jest nadmierna rywalizacja i brak standardów dobrej pracy zespołowej, co przekłada się na poczucie zagrożenia i spadek efektywności w codziennej pracy.

W zakresie tych spraw możemy pomagać naszym klientom, diagnozując ich problemy oraz proponując i uzgadniając działania naprawcze, skuteczne w perspektywie krótko- i długookresowej. Widząc na co dzień problemy organizacji z pewnej perspektywy łatwiej jest doradzać, co można z nimi zrobić, łatwiej też pokazać właścicielom, jakie będą konsekwencje zaniechania działań naprawczych.