In Persona Nowoczesne zarządzanie

Doradztwo jest taką dziedziną, gdzie warto tworzyć długotrwałe relacje i je pielęgnować. Jeśli trzeba korzystać ze spojrzenia kogoś z zewnątrz organizacji to o wiele lepiej dzieje się, gdy to osoba znająca organizację, ale niezależna od niej
link Więcej

Doradztwo HR

Doradztwo HR

Prowadzimy standardowe działania doradcze w zakresie HR, takie jak: badanie metodą Assessment Center, rekrutujemy pracowników, tworzymy systemy ocen pracowniczych, prowadzimy badanie 360 stopni, opracowujemy systemy kompetencyjne, programy outplacementu oraz kompleksowy audyt personalny. Działania te oparte są o autorską metodologię, przy użyciu odpowiednio dobranych testów psychometrycznych.

Działania doradcze pozwalają szybko poprawić efektywność pracy zespołów, a przez to i całej organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie ośrodka oceny, badań z użyciem kwestionariuszy samooceny, i ankiet, gdzie oceniać ma się przełożonych i współpracowników wiąże się z występowaniem zagrożeń, o których często zapomina się prowadząc je. Do takich zagrożeń zaliczyć można m.in. wzrost niepokoju i konflikty, przejściowe zmniejszenie efektywności działania i pogorszenie wyników biznesowych, wzrost chaosu w komunikacji wewnętrznej. Planując efektywny proces wdrożenia działań doradczych trzeba równolegle wprowadzać działania osłonowe, starając się minimalizować wspomniane zagrożenia. Główny nacisk powinien zostać położony na poprawną komunikację wewnętrzną pozwalającą zrozumieć po co pracownicy są angażowani w takie badania, a po ich zakończeniu koniecznie trzeba zadbać o profesjonalnie prowadzone sesje informacji zwrotnych.

Doradztwo HR

Niezależnie od potencjalnych trudności polecamy korzystanie z usług doradczych w przypadku przygotowywania firmy do każdej większej zmiany oraz już w trakcie trwania zmian. Dzięki inwestowaniu w nie możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków transformacji i jak najszybsze doprowadzenie do tego, by firma odzyskała równowagę po ich wprowadzeniu.

Zakładamy, że każdy przypadek stosowania działań z zakresu doradztwa HR wymaga bardzo dokładnego planowania - nie podejmujemy się i nie proponujemy rozwiązań, które nie są poprzedzone zbadaniem potrzeb w zakresie stosowania działań doradczych, jakie mają być stosowane. Pamiętamy też o tym, by łączyć potrzeby firmy z zasadą ochrony pracowników przed niepotrzebnym stresem oraz gwarantujemy, że po zakończeniu działań każdy z uczestników będzie miał możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat swoich wyników.

Szerzej o naszym podejściu do etyki w usługach doradczych przeczytasz pod linkiem: Etyka w biznesie.