In Persona Nowoczesne zarządzanie

Szkolenia mogą być nadal skutecznym środkiem rozwoju. Trzeba tylko wysiłku, by usłyszeć czego rzeczywiście potrzebują uczestnicy i postarać się im to dać. Oni nie chcą tego, co już wiele razy widzieli.
link Co nowego w szkoleniach?

Co nowego w szkoleniach?

Szkolenia menedżerskie

Wiele osób biorących udział w szkoleniach (i mam na myśli tak uczestników jak i trenerów), ogłasza co jakiś czas koniec tej formy kształcenia - ale szkolenia żyją. Choć rzeczywiście nie można powiedzieć, że mają się tak dobrze, gdy w połowie lat 90. XX w. wiele nowopowstających firm i tych, które otwierały w Polsce swe oddziały płaciły bardzo dużo, by szybko mieć kadry mogące oddać się walce o klienta. Ci którzy znają rynek usług szkoleniowych od środka wspominają z sentymentem wejście na rynek komercyjny firm ubezpieczeniowych, operatorów sieci telefonii komórkowej czy innych usług, w których do promowania i sprzedaży potrzebowano bardzo licznych zespołów). Bo nie było kandydatów do ich obsadzenia i firmy szkoleniowe szybko wzrosły odpowiadając na te potrzeby. Ale dziś jest inaczej, korporacje mają zastępy trenerów wewnętrznych, którzy przy redukcjach zatrudnienia też mają mniej pracy.

Rynek komercyjnych usług szkoleniowych mocno zmieniły (wielu mówi wprost - popsuły!) szkolenia dotowane z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego. Na czym ta zmiana polegała? Na tym, że firmy nie musząc płacić pełnej stawki za szkolenia i korzystając z dotacji polubiły patrzeć na swe budżety szkoleniowe właśnie w ten sposób - czyli pojawiły się oczekiwania ceny ok. 1/4 dotychczasowego poziomu. Jaki inny obszar usług przetrwa tak wielki spadek możliwości przychodu?

Wiedząc dobrze o dewaluacji i coraz wyższych wymaganiach uczestników przed firmami żyjącymi z prowadzenia szkoleń stoją prawdziwe wyzwania. Przetrwają po zakończeniu szkoleń dotowanych przez UE tylko te firmy, które będą miały unikatowe i markowe rozwiązania, takie, których nie da się podrobić studentowi psychologii w dwa dni przed spotkaniem z grupą, oraz takie które zatrudnią trenerów, którzy będą potrafili odróżnić się in plus od kilku tysięcy tych, którzy powtarzają te same oklepane programy.

Choć szkolenia są już nieco archaiczną, to jednocześnie ciągle jedną z najczęściej wybieranych form rozwoju. Udział w szkoleniu pozwala spotkać trenera-eksperta w danej dziedzinie oraz inne osoby, które są zainteresowane rozwojem tych samych lub podobnych kompetencji. Dobre szkolenie pozwala szybciej niż szkolenie e-learningowe lub samodzielna lektura wzbogacić wiedzę oraz daje możliwość ćwiczenia nowozdobytych umiejętności w grupie. Tego ostatniego elementu działań praktycznych nie zastąpi żadna inna forma pracy.

Dlaczego ludzie nie lubią szkoleń?

...wiele straconych godzin, gdy trener umiejący mniej ode mnie i nie mający żadnej praktyki przekonywał mnie tysiącem slajdów, że nic nie umiem, nie potrafiąc nawet zapytać kim jestem i co robię...

Uczestnicy szkoleń widzieli i słyszeli dużo - potrzebują szkoleń na miarę wyzwań, przed jakimi stoją ich organizacje, nie chcą trenerów udających pralki w zabawach rodem z przedszkola, lub zmuszających do zbiorowego i ogłupiającego śpiewania piosenek przez spóźnialskich. I nie ma powodów, by się temu dziwić.

Czy jest szansa dla szkoleń i trenerów?

To złożone pytanie, ale nie zajmowalibyśmy się tą branżą, gdyby odpowiedź miałaby brzmieć negatywnie. Jest, bo ludzie chcą się rozwijać, firmy rekrutują i uczą swych pracowników nowych modeli zachowań. Jest szansa na utrzymanie się na tym rynku, ale nie uda się to na dotychczasowych warunkach. Potrzeba zmian i zakwestionowania reguł dotychczas uznawanych za niezmienne, czyli np. tego, że klient odpowiednio urobiony nieznając się na tym, jak powinno wyglądać szkolenie kupi wszystko, no - może prawie wszystko, za bardzo wysoką cenę.