In Persona Nowoczesne zarządzanie

Asertywność jest działaniem, które pozwala nam zachować dobre relacje z otoczeniem, nie będąc ani agresywnymi, ani zbyt uległymi. Bycie stanowczym pozwala osiągać skuteczniej zamierzone cele, dlatego warto rozwijać tę kompetencję.

Asertywność

Asertywność

Asertywność trafiła do polskiej praktyki zarządzania w połowie lat dziewięćdziesiątych XX. wieku i od tamtej pory bardzo często jest obecna jako osobny moduł w wielu programach szkoleniowych lub jako przedmiot rozwoju podczas procesu coachingu. Choć nie ma dobrego jednego określenia dla tej grupy zachowań w języku polskim, to dziś nie trzeba już go szukać, bo pojęcie to stało się powszechnie znane w biznesie i poza tą sferą. Takie upowszechnienie pojęcia jest czymś pozytywnym, wpływa na stopniowe eliminowanie występujących często zachowań zbyt uległych i zbyt agresywnych.

Czym jest asertywność, a czym nie jest?

...asertywność leży między uległością a agresją, dobrym odpowiednikiem w języku polskim tego pojęcia jest stanowczość; warto być stanowczym - spokojnie, bez naruszania granic umieć osiągnąć zamierzony cel lub obronić swoje terytorium...

Bycie asertywnym to zwyczajnie umiejętność stawiania swoich granic i szanowania granic innych. Takie założenie pozwala w większym stopniu zachować dobre samopoczucie i być osobą bardziej skuteczną, zasługującą na szacunek przez bycie wprost, a dzięki temu również bardziej szanującą siebie (potrafię tak działać, że jestem skuteczny, bez ponoszenia zbyt wielkich nakładów - a jednocześnie pozostaję w dobrych relacjach z otoczeniem).

Nie jest asertywnością parcie do zwycięstwa za wszelką cenę, nie jest nią także takie wywieranie wpływu, by zawsze postawić na swoim - choć wiele osób utożsamia asertywność z bezkompromisowym uzyskiwaniem tego, czego akurat się chce.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tym czym jest paradygmat myślenia i zachowywania się wg reguł asertywności. Oprócz zapoznania się z założeniami teoretycznymi pojęcia uczestnicy będą mogli w praktyce trenować zachowania asertywne.

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Asertywność - czym jest?
 • Skąd wzięła się asertywność? - trochę historii.
 • Co to znaczy - być asertywnym?
 • Mity na temat asertywności.
 • Do czego ja mam prawo, jakie są prawa innych - paradygmat asertywności?

  2. Diagnoza asertywności
 • Diagnoza - czy moja postawa jest asertywna?
 • Dlaczego lepiej chcieć i móc niż musieć, ale nie chcieć?
  3. Korzyści z bycia asertywnym
 • Co tracę nie będąc asertywnym? - perspektywa krótkoterminowa oraz budowanie u innych i siebie nawyków i postaw w kontaktach: "Ty zawsze..."
 • Co zyskuję z bycia asertywnym? - większe poczucie kontroli i panowania nad swoim zachowaniem.
 • Rola menedżera w konflikcie - jak sobie radzić w trudnej sytuacji zarządczej?
 • Mapa konfliktu - bliski i szeroki plan, identyfikacja czynników tworzących konflikt.
 • Ćwiczenia - komunikacja na temat konfliktu, rozmowy w pracownikami/zespołem w konflikcie.
  4. Techniki asertywne
 • Nieśmiertelna "zdarta płyta" - dlaczego to naprawdę działa?
 • Komunikat JA zamiast TY.
 • Jakie są moje granice?
 • Ucz się asertywnie prosić.
 • Kiedy i jak odmawiać?
 • Czego i jak oczekiwać od innych?
 • Konstruktywna krytyka - nie bój się mówić o tym, co złe.
 • Pochwały - sposób na budowanie szczerych i dobrych relacji.
 • Gdy jestem podany krytyce - jak przyjąć trudne informacje na swój temat?
 • Mów wprost i dopytuj - zero tolerancji dla niedopowiedzeń i aluzji.
 • Spójność przekazu - bądź czytelny w gestach, mowie ciała i słowie.

Dzień 2

  5. Praktykuję zachowania asertywne - symulacje zachowań asertywnych
 • Ćwiczenia z zachowań asertywnych w zespole - jak radzić sobie z presją grupy, jak wypracowywać dobre rozwiązania nie psując relacji?
 • Ćwiczenia w relacjach 1:1 - spotkania z osobami zbyt agresywnymi, asertywnymi i zbyt uległymi.
 • Ćwiczenia w relacjach 1:1 - jak być asertywnym wobec osób o dużym autorytecie?
  6. Uczę asertywności innych
 • Ćwiczenia - spotkanie na temat asertywności z moim zespołem.
 • Ćwiczenia - rozmowy 1:1 o asertywności - jak wzmocnić i poprawić relacje z ważnymi osobami, które naruszają nasze prawa lub ograniczają swobodę działania.
  7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • Jakie korzyści mogę mieć z bycia asertywnym - czego dowiedziałem się o sobie?
 • Indywidualny plan działań wdrożenia paradygmatu asertywności w różnych obszarach mojego funkcjonowania.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Liczba uczestników: 8-15 osób

Koszt udziału w szkoleniu: 750 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i catering.

Terminy szkolenia ustalone będą po zebraniu grupy. Prosimy wysłać zgłoszenie przez Formularz Zgłoszenia